If data is the New oil – behaviour data is rocket fuel!

John Ekman anses vara en av Nordens främsta inom konverteringsoptimering och webbanalys. Här är en sammanfattning av hans föredrag på OmniTalk 2022 «If data is the New oil – behaviour data is rocket fuel!», där han berättar lite om hur man kan använda beteendedata för att skapa konkurrensfördelar.

John Ekman på Omnitalk 2022

Vi människor fattar känslomässiga beslut som vi har (hittar på) en rationell förklaring till. Det betyder att hur vi och våra kunder tror att saker fungerar sällan stämmer överens med hur saker och ting faktiskt fungerar. Kunderna håller inte med sig själva. Hur ska vi som företag då kunna förstå våra kunder?

John Ekman på Omnitalk 2022

För att förstå kunderna måste vi kunna tyda de digitala fotspåren.

De flesta företag har stora mängder data. Problemet är ofta att vi inte använder datan vi har på rätt sätt eller att vi inte har rätt typ av data.

Om vi vill ändra beteenden måste vi jobba med beteendedata. Utgå från grova hypoteser baserat på «Best Practice», tidigare erfarenheter, användartester m.m. och kvalificera sedan hypoteserna med data.

Hur gör man detta i praktiken? Klicka här för att kolla in Conversionistas kundcase.

John Ekman på Omnitalk 2022

Vill du lära dig hur du får ut mer av dina ratings & reviews?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Bli inbjuden till våra kostnadsfria webbinarier och få relevanta artiklar och användbara tips per e-post ca. en gång i månaden.